Welk getal is hoger: 4 of 2? (Vragen we om misbruik te voorkomen.)