Welk getal is hoger: 7 of 9? (Vragen we om misbruik te voorkomen.)